ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА

“…защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо” (Йоан 15:5)

Първият и най-важен урок е този за зависимостта от Бога. Както корените на полското цвете са дълбоко в почвата, както за него е нужно да получава въздух, роса, вода и слънчева светлина, така и ние трябва да получим от Бога нещата, които служат за живота на душата ни.