ЗАГРИЖЕНИЯТ ИСУС 2-РА ЧАСТ

„До ангела на сардикийската църква пиши: Това казва Оня, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив но си мъртъв.”

Откровение 3:1

Озаглавил съм тази публикация така, но истината е, че всички седем послания до църквите са един акт на загриженост. Исус вижда какво става с Неговия народ, с Неговата църква и вижда как поради направените някога компромиси, духовното й състояние става все по-зле. Разбира, че ако това не се промени, църквата ще загине. А това не е по Неговата воля. Той държи всички служители от всички периоди на времето, от първата църква, основана от апостолите, до последния служител преди Неговото Второ пришествие. Той ги пази, грижи се за църквата и не иска нейният пламък да угасне. Затова изпраща и тези вести към нея. Той е загрижен за нейното духовно състояние.

„Бодърствай и закрепи останалото, което е било близо до умиране; защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя Бог.” (Откровение 3:2)

Съвета на верния Свидетел към църквата в Сардис е подобен на този, отправен към първата църква – Ефес. „Бодърствай, закрепи това, което е било близо до умиране. Спомни си началото, когато си приел и си чул Моите думи за първи път. Спомни си как е било тогава. Върни се към това преживяване. Покай се и върши първите си дела. Ако не го направиш, ще дойда като крадец и няма да разбереш докато не е твърде късно. Върни се при Мене, защо да загинеш!” Това послание под различна форма се повтаря на много места в книгата Откровение. Това не е случайно. Тук Исус разкрива истинският характер на Бога. Йоан казва в своето послание, години по-рано: „Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.” (1 Йоаново 4:8). Това е Неговият характер. Да, Той е и правда, справедливост, не обезвинява виновника, но прави всичко възможно да върне грешника при Себе Си, да го върне от лошия му път, за да не се стигне до неговото унищожение. А ако въпреки всички опити това не се случи и човека съзнателно избира да продължи по лошия път и да не се покае, той ще понесе последствията от собственият си избор. И въпреки всичко, Бог обича тази душа.

„Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са достойни.Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.” (Откровение 3:4,5).

Огненият поглед на Исус, за който говорихме в предишната публикация, и сега вижда верни на Бога членове. И сега вижда един малък верен остатък. Не всички от Неговата църква са се отклонили. Има и такива, които държат верно Неговото слово още от началото. За тях Той казва, че ще се облекат с бели дрехи. И още по-важното, техните имена никога няма да бъдат изтрити от книгата на живота. Верните на Бога ще получат дара на вечния живот, когато Исус се завърне втори път.

А ти, скъпи читателю, искаш ли твоето име да бъде записано завинаги в книгата на живота? Бъди верен на Бога и Той ще ти подари вечния живот. Ако си се отклонил от Него, дори и да си близо до умиране в духовен план, дори и твоята духовен пламък едавм да мъждука, и за теб има надежда. Днес Исус те кани да си спомниш какво беше твоето преживяване в началото и да вземеш решение да се върнеш обратно. Той ще ти помогне, ще разпали отново огъня на духовния ти живот и ще ти помогне да останеш близо до Него, завинаги. Последвай съвета Му и бъди благословен!