ЗАДАЧАТА НА ТВОЯ ЖИВОТ 

“Издигам очите си към Тебе, Който обитаваш на небесата.” Псалми 123:1

Молитва и усилия, усилия и молитва ще бъдат задачата в твоя живот. Трябва да се молиш така, все едно резултатите и похвалата се дължат единствено на Бога; и да се трудиш така, все едно дългът е единствено твой. Ако искаш сила, можеш да я имаш. Само вярвай в Бога, в Неговото Слово, действай с вяра и благословенията ще дойдат. Тези, които имат смирено, вярващо и покаяно сърце, Бог ги приема и чува техните молитви. А когато Той помага, всички пречки се преодоляват. Небесните благословения, получени даром ежедневно, ще бъдат като хляба на живота за душата и ще помогнат на човека да израсне морално и духовно като дърво, посадено при водни потоци.