ЗАДОВОЛИТЕЛНИ ОТГОВОРИ

„Понеже, както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по високи от вашите. И Моите помисли – от вашите помисли“ (Исая 55:9).

Нашите планове не са винаги Божии планове. В Своята бащинска грижа, Този, които се интересува от нас и ни разбира по-добре, отколкото ние самите, често отказва да ни позволи да следваме наши лични амбиции.

В бъдеще тайните, които тук са ни тревожили и разочаровали, ще станат явни. Ще разберем как нашите на пръв поглед нечути молитви и пропаднали мечти са сред най-великите ни благословения.

Сега не сме достатъчно израснали духовно, за да разберем Божиите тайни. Но когато влезем в Божието семейство, тайните ще бъдат разкрити пред нас.

Тогава ще се изявят много неща, които днес Бог пази в тайна, защото не сме оценили това, което вече ни е известно. Пътят на Провидението ще се разкрие, тайните на благодатта чрез Христос ще се изяснят. Това, което умът не може да схване сега, което е трудно за разбиране, ще бъде обяснено. Ще открием ред, който е изглеждал необясним, мъдрост във всяко нещо, доброта и милост навсякъде.

Истината ще се открие на всеки ум, ясна и недвусмислена, и тя ще бъде възприета. Сърцето ще пее от радост. Противоречията ще приключат завинаги и всички трудности ще се премахнат.

Всичко, което ни е обърквало по отношение на Бога в бъдещия свят, ще бъде изяснено. Трудните за разбиране неща ще бъдат обяснени. Тайната на благодатта ще се разкрие. Там, където нашите ограничени умове откриват само объркващи неща и неизпълнени обещания, ще се изяви най-съвършената и прекрасна хармония. Ще разберем как безкрайната Любов ни е привеждала през проблеми, които са изглеждали най-тежки. Когато осъзнаем нежната грижа на Този, който прави всичко за наше добро, ще ликуваме с неописуема и славна радост.