ЗАЕМ НА ГОСПОДА

Баща дал на малкото си момче 50 стотинки и му казал да ги използва както намери за добре. По-късно, когато го попитал какво е направило с парите, детето отговорило:
– Дадох ги назаем на един беден човек на улицата, защото беше гладен.
– Но това е глупаво. Никога няма да си получиш парите обратно. – отговорил бащата.
– Но, татко, ти сам си прочитал от Библията, че който дава на бедните, заема на Господа.
Бащата бил толкова доволен от отговора на сина си, че му дал още 50 стотинки.
– Виждаш ли – казало момчето – Казах ти, че ще си ги получа отново, но не съм мислел, че ще е толкова скоро.