ЗАКОНОДАТЕЛ И СВЕЩЕНИК

 

Всички членове на семейството се обединяват от бащата. Той е законодателят, който в своето поведение като мъж представя нагледно по-строгите добродетели: енергичност, честност, чистота, търпение, кураж, прилежност и ползотворност. В известен смисъл бащата е свещеник в дома, принасящ на Божия олтар сутрешната и вечерната жертва. Майката и децата трябва да бъдат насърчавани да се присъединяват в тази служба и да участват в хвалебната песен. Сутрин и вечер бащата като свещеник на дома трябва да изповядва на Бога греховете, които той и децата му са извършили през деня. Трябва да бъдат изповядвани не само греховете, които му са известни, а и онези, които са тайни и които само Божието око знае. Този начин на действие, усърдно прилаган от бащата, а в неговото отсъствие от майката, е за благословение на семейството.