ЗАЛИЧАВАНЕ НА ГРЕХОВЕТЕ

 

„Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.“ (Откр.3:5)

Когато се отворят книгите с докладите в съда, животът на всички, които са вярвали в Исус, ще бъде прегледан пред Бога. Започвайки с първите, живели на земята, нашият Адвокат представя случаите на всяко следващо поколение, и накрая завършва с живите. Всяко име е споменато, всеки живот е разгледан отблизо. Едни имена се приемат, а други се отхвърлят. Когато има хора, чиито грехове са останали в книгите неизповядани и непростени, техните имена са заличени от Книгата на живота, и записите на добрите им дела са изтрити от Книгата на Божието възпоменание.

Всички, които искрено са се покаяли за греховете си и чрез вяра са приели Христовата кръв като изкупителна жертва за себе си, имат думата „опростен“ до името си в небесните книги. След като са станали съучастници в Христовата правда и характерът им е в хармония с Божия Закон, техните грехове са заличени и самите те са намерени достойни за вечен живот.

Небесният Ходатай представя молбата Си за всички, които са победили чрез вяра в Неговата кръв – да бъдат опростени прегрешенията им, да бъдат възстановени в техния Едемски дом и да бъдат увенчани като сънаследници с Него на своето първоначалното владение.

Докато Исус се застъпва за обектите на Своята благодат, Сатана ги обвинява пред Бога като грешници.

Исус не извинява греховете им, но показва тяхното покаяние и вяра. Изисква за тях прощение като вдига прободените Си ръце пред Отец и пред светите ангели с думите: „Познавам ги по име“. Техните имена стоят в Книгата на живота и за тях е записано: „Те ще ходят с Мен в бели дрехи, защото са достойни“.(Откр.3:4)

Християните могат всекидневно да развиват вярата си като съзерцават Онзи, Който е поел случая им – техният милостив и верен Първосвещеник.