ЗАМЕСТНИКЪТ

Това се е случило преди време в Русия по време на изпълненото с жестокости управление на Сталин. През 30-те години били осъдени на смърт цяла дузина свещенолужители. Малко преди да бъде изпълнена присъдата от Москва дошло съобщение, че трябва да се наложи частична амнистия: само половината от тях трябвало да бъдат убити, а другите осъдени на доживотен затвор.

Мъжете готови да се простят с живота си били номерирани: нечетните в редица трябвало да бъдат разстреляни. В края на редицата имало възрастен мъж, а до него млад свещенослужител. Предвид номерацията, младият мъж трябвало да бъде убит последен. Останалата част от затворниците след трагичната сцена щели да бъдат отведени в концентрационен лагер.

Малко преди заповедта за стрелба, възрастният свещенослужител сграбчил младия мъж за рамото и го заставил да заеме неговото място. Това коствало живота на стареца.

Тази случка насочва мислите ни към Господ Исус, Който умря вместо другите. Някои казват: Това не се отнася за мене, защото не съм Го молил да го направи. Вярно е! Никой не Го е молил. Но чудото се състои именно в това, че въпреки този факт, Той го направи!

1 Тимотей 2:5-6

“Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Исус Христос, Който като свидетелство за това на определеното време даде Себе Си откуп за всички.”