ЗАНИМАНИЯТА НА НОВАТА ЗЕМЯ

„Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде; защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, и избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си“ (Исая 65:21,22).

В новата земя изкупените ще вкусят от удовлетвореността и задоволството от дейност като тази на Адам и Ева в зората на човешката история. В Едем животът, който живееха, беше живот в градината и полето. „Те ще построят къщи и ще живеят в тях,; ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там, няма те да насадят, а друг да яде, защото дните на моите люде ще бъдат като дните на дърво, и избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си“ (Исая 5:21,22).

Видях великолепни къщи, обвити в сребърно сияние, поддържани от четири колони, покрити с превъзходни брилянти. Те щяха да се населяват от светиите. Във всяка една имаше златна полица. Видях как много светии влизат в домовете си и поставят короните си върху полицата, а после излизат по полетата и градините, за да се занимават с земята. Но дейността им съвсем не наподобяваше нашата в днешно време. Ярка светлина ще сияе около тях и те непрестанно ще хвалят Бога.

Всяка дарба ще бъде развита и способностите ще се увеличават. Постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще изтощават силите. Ще се изпълняват и най-големите начинания, ще се осъществяват и най-възвишените стремежи, ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване, ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото.