Веднъж Фредерик Велики дал угощение, на което присъствал Волтер, френският философ и скептик. Когато сервирали вечерята, известният неверник започнал да се подиграва на присъстващите християни. Накрая той казал: „Бих продал мястото си в небето за един пруски долар!”

Настъпило мълчание. Тогава един от гостите тихо станал от стола си и казал: „Господине, вие се намирате в Прусия. Тук имаме закон, според който, ако някой желае да продаде нещо, първо трябва да докаже, че го притежава. Готов ли сте да докажете факта, че притежавате място в небето?” Изненадан и объркан, присмехулният и остроумен Волтер не можал да каже нищо повече през останалото време от вечерята.

Колко са различни нещата за тези от нас, които са се присъединили към Христос чрез вяра! Ние сме сигурни, че имаме място в небето. Ефесяни 2:6 твърди, че в Божиите очи вече седим там. И един ден, при възкресението, това, което имаме сега чрез вяра, ще стане реалност, физическите ни тела ще се променят и ще станат като Неговото „славно тяло” (Фил. 3:21). Положението ни като напълно годни жители на небето ще бъде ясно разбрано от всички.

Ако името ни е записано в Книгата на Живота на Агнето, нека се радваме  и се изпълним с веселие. Перспективата за бъдещето ни е славна..

 

„Радвайте се, че имената ви са написани на небесата.“ Лука 10:20

 

КОГАТО ЧОВЕК ПРИЕМЕ ХРИСТОС, ТОЙ СТАВА АКЦИОНЕР НА БОГАТСТВАТА В НЕБЕТО.