ЗАПИШЕТЕ ГО НА МОЯ СМЕТКА

Една преподавателка искала да изясни на децата от църковното училище какво означава текстът в Исая 55 глава: “И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко!” Тя попитала децата: “Как е възможно това? Как днес може да се купи нещо, което нищо не струва?” Едно момиченце вдигнало ръка: “Зная как може да се купи нещо без пари; тогава трябва само да се каже: “Запишете го моля, на моя сметка.”

Да, точно по този начин можем даром да приемем спасение от Бога. Отец е прехвърлил сметката на Господ Исус. Той заплати за вината на грешника огромната цена на Своя живот, с жестоките страдания, изтърпяни от Него на Голготския кръст.

Затова сега не е необходимо да покриваме разходите; само можем да Му благодарим, че е платил цената. “Със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, хора и народ” (Откр. 5:9-10).

Въпросът обаче се състои в това, дали вече знаете, че Исус Христос ви е изкупил и платил за вас. Затова трябва да дойдем при Него с вината за греховете си и да Му се предадем изцяло. Едва тогава сте Негово притежание и имате увереност, че ще отидете в небето.

Откровение 22:17

„И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.“