ЗАПОЧНЕТЕ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Физическите упражнения са жизненоважни за създаване и/или поддържане на здравословен емоционален баланс. Упражненията са много ценни, когато става въпрос за потушаване на тревожни мисли. Важни са също и за подобряване на настроението, когато човек е депресиран.

Проучвания на челния дял сега разкриват друго възможно обяснение за благоприятното влияние на упражненията върху депресията – Те подобряват функцията на левия дял спрямо десния.

Изследователите Петручело и Ландърс от Университета Илинойс установяват, че пътеката за бягане оказва незабавно подобрение на активността на левия челен дял спрямо десния. Същевременно доказват, че при хората, които правят упражнения, има понижение на тревожността. Изказват хипотезата, че повишената стимулация на левия челен дял, която облекчава депресията, може да намалява също и тревожността.

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461