ЗАПОЧНИ ОТ СЕБЕ СИ

Когато бях млад и въображението ми нямаше граници, си мечтаех да променя света. С годините и опита осъзнах, че светът е твърде голям, затова реших да променя страната си. Но и в нея всичко си оставаше същото.

В последните години от живота си направих един последен отчаян опит да променя членовете на моето семейство, най-близките ми хора, но напразно, и те си останаха същите.
А сега, когато лежа на смъртното си легло, си давам сметка, че ако бях променил себе си, щях чрез примера си да успея да променя и семейството си. А после, вдъхновен и окуражен от тях, щях да допринеса за промяната на страната си и, кой знае, може би и за промяната на света.