ЗАСЛУГИТЕ НА ХРИСТОС И НАШЕТО СПАСЕНИЕ

Когато се стараем да спечелим небето чрез заслугите на Христос, духовният ни живот бележи прогрес. Като задържаме погледа си върху Христос, ние растем от сила в сила, от победа към победа, понеже чрез Него по Божия милост е изпълнено съвършено нашето спасение.

Исус не ни кани да Го следваме, за да ни остави по-късно. Ако ние посветим живота си на Неговата служба, никога не ще се намерим в безизходен път. Каквото и да бъде нашето състояние и обстоятелства знаем, че имаме един Водач, който ни води. И всичко, което поискаме в молитва, като вярваме, ще получим.