Направете сигурно вашето призвание и избиране

“Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос” (2 Петр.1:10,11).

Тук ни се предлага застраховка „Живот“, която ни осигурява вечен живот в Божието царство. Моля ви да изучавате тези думи от апостол Петър. Има разбиране и мъдрост във всяко изречение. Хващайки се здраво за Животодателя, Който се пожертва за нас, ние получаваме вечен живот.