ЗАСТРАХОВКА ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ

“… Прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос” (2 Петрово 1:5-11).

В тези стихове ни е показана нашата застраховка за вечен живот. Затова нека да се заемем и направим всичко, за да живеем според този план на нарастващите добродетели, а Бог ще съдейства и работи в нас, за да ги преумножи. Той ще умножи в нас благодат и мир. Нека винаги гледаме към Голготския кръст, за да виждаме жертвата, която Христос направи за нас, за да ни осигури вечния живот. “Защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос” (2 Петрово 1:10,11).