Не се оставяй да те победи злото, но победи злото чрез доброто. Християнинът, който знае в какво време живеем, ще победи силите на злото  чрез своя добър пример. Ние трябва да се молим повече от всякога да различаваме злото от доброто. Божият Дух ни е даден, за да ни настави на всяка истина и когато познаваме истината, ще можем да различаваме злото от доброто. Духът не одобрява греха и той може да ни даде сила да разпознаем злото. И тук трябва да си припомним, че не чрез сила, нито чрез крепост, но чрез Духа ще победим.

Щастието в семейството зависи от отношенията на неговите основатели. Ако съпрузите си говорят, ако връзката между родители и деца прекъсне, бъдещето на семейството е застрашено. При едно здраво и добро семейство всеки се отнася спокойно към другия, споделя своите проблеми, живота си и е готов винаги да изслуша другия. Подобно трябва да бъде и нашето отношение  към Бога.

Да се посвещаваме на Бога! Нека това бъде първата ни длъжност всеки нов ден. А нашата молитва да бъде: „Приеми ме, о Господи, всецяло като Твоя собственост, аз полагам всичките си планове пред Твоите нозе. Използвай ме днес за Твоята служба. Пребъдвай в мене и нека всичките мои дела бъдат изпълнени от Теб”.

Нека не забравяме при всяка молитва да благодарим за всичко, което е направил и ще направи Бог за нас – Колосяном 4:2.

Особено голямо значение трябва да отдадем на молитвата в семейния олтар. За нищо на света да не пренебрегваме и личната молитва. И ако в заетостта на работния ден нямаш време да общуваш с Бога, ако не можеш да намериш сутрин време за общуване с Христос чрез Словото и да се помолиш, приеми като добър съвет думите на Исая 50:4,5 „Господ Йеова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения. Всяка заран Той събужда, събужда ухото ми, за да слушам като учащите се. Господ Йеова ми отвори ухото и аз не се възбунтувах, нито се обърнах назад”.

Истинското общение с Исус е  е предпоставка за един радостен живот с Него. От опитност тогава ще  знаем, че „Неговата божествена сила ви е подарила всичко, което е нужно за живота и благочестието, чрез познанието на този, Който ни е призвал чрез Своята слава и сила”.

ІІ Петр. 1:3

Тайната на победоносния християнски живот се състои в поддържането на постоянна връзка с Исуса Христа. Това е ИСТИНСКО  БЛАГОЧЕСТИЕ, което е извор на дълбока небесна радост.