ЗАТРЪБЕТЕ ТРЕВОГА!

„Затръбете в Сион и дайте тревога в светия Ми хълм; Нека се разтреперят всичките жители на страната; защото иде денят Господен, защото е близо“ (Йоил 2:1).

Сега трябва да насочим цялото си внимание към нещата, които засягат небесното ни щастие. Не можем да си позволим да сменим приоритетите, като оставим небесните неща на второ място. Изпълнението на Божиите заповеди е белег на Неговия народ. Свидетелството на Исус сериозно ни предупреждава, като казва: „Затова бдете и бъдете готови, защото в час, в който не очаквате, Човешкият Син ще дойде“.

Има много църковни членове, които познават малко от истинското значение на истината за настоящото време. Апелирам към тях да не пренебрегват изпълнението на белезите на времето, които толкова ясно показват, че краят е близо. О, колко много хора, които не са потърсили спасение на душата си, скоро горчиво ще се разкайват: „Жътвата премина, лятото свърши и ние не се избавихме“.

Преживяваме заключителните сцени от историята на този свят. Пророчествата за края се изпълняват стремглаво пред очите ни. Часовете на изпитанието бързо отминават. Нямаме абсолютно никакво време за губене. Нека не бъдем намерени заспали на пост. Нека никой да не казва в сърцето си, нито да показва с делата си, че „Господарят ми ще се забави“. Нека Христовата вест се превърне в най-искрени думи на предупреждение. Нека убеждаваме мъже и жени навсякъде да се покаят, за да избегнат гнева, който трябва да дойде. Нека ги подбудим към незабавна подготовка, защото малко знаем за това, което предстои. Нека служители и обикновени членове да отидат открито в узрелите полета.

Господ ще дойде скоро и трябва да сме подготвени да Го посрещнем в мир. Нека твърдо решим да направим всичко по силите си, за да предадем светлината на онези, които са около нас. Не трябва да сме тъжни, а радостни, като имаме пред себе си винаги примера на Господ Исус. Трябва да сме готови в очакване на Неговото явление. Колко славно ще бъде да Го видим и да бъдем поздравени като Негови изкупени! Вярно е, че дълго сме чакали, но вярата ни не бива да отслабва. Ако успеем само да видим с очите на вярата Царя в Неговото величие и красота, ще бъдем завинаги благословени. Приближаваме времето, когато Христос ще дойде със сила и с голяма слава, за да отведе своите изкупени в техния вечен дом.