ЗАЩИТА 

“Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми, И с песните си ще Го възхваля.” Псалми 28:7

Никога е нямало време, когато да е така важно за Христовите последователи да изучават Библията, както сега. Измамни влияния прииждат от всички страни и е изключително важно да се съветваме с Исус, нашия най-добър Приятел. Давид заявява: „Скрил съм Словото Ти в сърцето си, за да не ти съгрешавам“. Колко хора са се предали на греха, защото не са осъзнали греховността на злото чрез молитвено изучаване на Божието слово и не са разбрали как да му се противопоставят твърдо. Когато изкушението дойде върху тях, те явно са без защита и не познават средствата на врага. Живеем в опасни времена; и приближавайки се към края на земната история, няма да има безопасност за тези, които не са запознати с Божието слово. Всичко, което може да се разклати, ще се разклати.