ЗАЩИТНИ БАРИЕРИ

Как едно просто действие като движението намалява вероятността за заразяване с инфекция. Приблизително 95 процента от всички инфекции започват в мукозни (влажни) повърхности, включително очите, ноздрите и устата. Защитата на тези повърхности се осигурява от антитела, наречени IgA (съкратено за имуноглобулин тип А), които осигуряват имунологична бариера, като неутрализират и не позволяват на вирусите да навлязат в организма. Така например, IgA в слюнката се счита за първата отбранителна линия срещу такива инфекции на дихателните пътища като пневмонията и грипа. Умереното спортуване може да е всичко, от което се нуждаете, за да повишите нивата на IgA и да намалите вероятността да легнете болни с грипоподобни симптоми. В сравнение с контролна група, водеща заседнал живот, при онези, които правели 30-минутни аеробни упражнения три пъти седмично в продължение на дванайсет седмици, се наблюдавало 50-процентно повишаване на нивата на IgA в слюнката и съобщили за значително по-малко симптоми на инфекции на дихателните пътища.

Докато редовната физическа дейност подобрява имунната функция и намалява риска от инфекции на дихателните пътища, продължителните и интензивни натоварвания може да имат обратен ефект. При преминаване от неактивно в активно състояние рискът от инфекция намалява, но в определен момент прекалените тренировки и прекомерен стрес могат да повишат риска от инфекция като отслабят имунната функция.

,,Можем да сме здрави” Д-р Майкъл Грегър

Авторът предупреждава съветите, дадени в книгата, да се прилагат след консулт с личния или лекуващия лекар.