ЗАЩОТО МОЕТО ИГО Е БЛАГО И МОЕТО БРЕМЕ Е ЛЕКО

 

Веднъж един известен служител запитал събралите се: „Как мислите, защо е леко бремето на Христос?” Някой отговорил: „Защото Бог помага да се носи.” Друг пояснил: „Това е само едната страна. Истината е, че товарът има тежка и по-лека част. Когато впрегнат слаб вол с по-силен, винаги леката страна на бремето се слага на слабия вол, а тежката – на силния. Бремето на Господ Исус също има две страни; тежката я носи сам Той.”

Не те ли трогва това? Господ Исус, Божият Син, винаги взема на себе си по-тежката част на бремето. Хората изнемогват под своите бременна, безпокоейки се и разстройвайки се. Но Бог желае да дойдат при Спасителя на света, Който е готов да поеме тежката част на бремето. Ех, ако само сериозно се замислехме за любовта на Господа, Който умря на кръста на Голгота, за да ни подари вечен живот! Познал ли си ти Неговата любов? Разбира се, най-напред трябва да се покаем и изповядаме своите грехове пред Него. След това трябва да Го приемем с проста вяра като свой Спасител и да тръгнем по Неговия път. „Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” В този жесток свят можем да намерим нов живот – живот в Господа. Той ще понесе бремето ни заедно с нас.

„Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене,… и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.“ Матей 11:29, 30