ЗАЩО БОГ БИ МЕ ИСКАЛ?

 

Аз не съм перфектен. Имам много проблеми. Нямам способности. Нямам дарби. Аз просто не струвам. Защо Бог би ме искал? Хей синко? Да, Господи? Ще ти разкажа нещо…. Мойсей говореше неуверено. Оръжието на Давид не беше подходящо. Марко изостави Павел. Тимотей имаше язва. Жената на Осия беше проститутка.Единственото обучение на Амос беше в училището по подрязване на смокини.Яков беше лъжец. Давид имаше любовна афера. Соломон беше прекалено богат. Исус беше прекалено беден. Авраам беше прекалено стар. Давид беше прекалено млад. Петър се страхуваше от смъртта. Лазар беше умрял Йоан беше самодоволен. Ноемин беше вдовица. Павел беше гонител на църквата. Мойсей беше убиец. Йона избяга от Божията воля. Мариам беше клюкарка. Гедеон и Тома се съмняваха. Еремия беше депресиран и склонен към самоубийство. Йоан Кръстител беше гръмогласен. Марта постоянно се тревожеше. Ной се напи. Споменах ли, че Мойсей избухваше лесно? Също и Петър и Павел – ами…. много хора го правят. Но Аз не изисквам интервю за работа за да спасявам. Аз съм Твоя Небесен Баща. Аз не гледам финансовата печалба или загуба.Аз нямам предубеждения или пристрастия, Аз не съдя, не съм злобен, не съм нахален или безсрамен, не съм глух за твоя плач, не съм сляп за нуждите ти.Аз зная кой си и какъв си и те обичам въпреки самия теб. САТАНА КАЗВА „ТИ НЕ СТРУВАШ.” Аз ти казвам „КАКВО ОТ ТОВА? АЗ СТРУВАМ.” САТАНА ПОГЛЕЖДА НАЗАД И ВИЖДА ТВОИТЕ ГРЕШКИ. АЗ ПОГЛЕЖДАМ НАЗАД И ВИЖДАМ КРЪСТА. Аз не изчислявам колко пъти си се провалял. Това дори не се записва. Разбира се, че има много причини да не Те повикам. Но ако ти Ме обичаш, ако жадуваш за Мен, ще те използвам независимо от това кой си, къде си бил, какво си правил или факта, че не си перфектен.

 

ЕРЕМИЯ 31:3 ГОСПОД ми се яви отдалеч и каза: Да, с вечна любов те възлюбих и те привлякох с милост.”