ЗАЩО БОГ НЕ ОТГОВАРЯ

Мнозина очакват, че Бог ще ги запази от болест само защото са Го помолили за това. Бог обаче не зачита техните молитви, защото вярата им не е усъвършенствана от дела. Бог няма да извърши чудото да запази от болест хора, които не се грижат за себе си, а непрекъснато нарушават здравните закони и не полагат никакви усилия да се предпазват от болестите. Правим ли всичко според силите си, за да бъдем здрави, можем да очакваме благословени резултати и да молим с вяра Бога да благослови усилията ни да запазим здравето. Той ще отговори на молитвите ни, ако това е за прослава на името Му. Но нека всички знаят, че имат свой дял. Бог няма да направи чудо за здравето на хора, поели пътя към болестта чрез безгрижно отношение към здравните закони.

Хора, които задоволяват апетита си, а после страдат поради невъздържаността си и вземат лекарства да се облекчат, могат да бъдат сигурни, че Бог няма да се намеси и да спасява здравето и живота им, така безсмислено застрашени. Причината е породила последствието. Бог не смята за уместно да отговаря на молитви, отправени в полза на такива хора, защото знае, че ако здравето им се възвърне, те отново ще го пожертват на олтара на нездравия апетит.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“