ЗАЩО БОГ НЕ Е УНИЩОЖИЛ ЗЛОТО ВЕДНАГА?

Добър въпрос. Ако злото е наистина „вредно” и ако Бог е наистина добър (т.е. антипод на злото, какви могат да бъдат причините един всемогъщ Суверен да не го премахне на момента? Съществуват три основни причини екзекуцията на злото и злите да бъде отложена във времето.

Бог не е унищожил злото по морални съображения. Мотивите, поради които Той е създал свободни, а не „програмирани” същества, са били същите, които са го спрели от прилагането на преждевременни крайни мерки. Явно, че Бог високо е ценял приятелските и непринудени отношения, и не е пожелал санкциите срещу Луцифер да се възприемат от останалите небесни интелигенти като акция за назидание или за сплашване. Близко е до ума, че след остра, драстична реакция от Божия страна всички биха Му се подчинявали, мотивирани не вече от любов, а от съвсем основателен страх. След като станат свидетели на Неговата разправа с вдъхновителя на опозицията, те биха си извадили директни и не много ласкави (!) заключения за Неговия характер, а и биха били съвсем наясно какво очаква евентуални нови „другомислещи”… Ако просто бе използвал неограничените Си възможности, за да елиминира незабавно Своя опонент, Бог би създал впечатлението, че Му липсват аргументи да защити Своята позиция. Давайки на Луцифер право на съществувание след бунта, Бог заявява ясно на Своите творения, че ги обича безкрайно и приема тяхното послушание и лоялност, само ако са проява на любов.

Бог не Си е позволил да унищожи злото и по дидактични съображения. Инсинуациите на неприятеля, че Всемирът се управлява от Творец-Диктатор, биха срещнали своите доказателства. Бог би потвърдил, че не търпи и не допуска други мнения. Премахването на Луцифер в този важен психологически момент не само би компроментирало Създателя, но би превърнало подстрекателя в герой-мъченик. Като се има предвид, че конфликтът вече е придобил обществен характер, алтернативата „Бог или Луцифер” е трябвало да бъде решена много мъдро във времето. Тъй като не е пожелал да действа от позиция на силата, с отказа Си да унищожи злото в онзи момент, Бог е показал не слабост, а сила. Преди да пристъпи към окончателната ликвидация на греха, Бог му е позволил да покаже резултати, да даде плодове, защото това е единственият начин да отпадне всяко съмнение относно неговото смъртоносно естество.

Бог не е унищожил злото и по стратегически съображения. Ако Луцифер е бил елиминиран „по бързото съдебно производство”, биха останали злокачествени разсейки в умовете и душите на непадналите същества. Неяснотата, липсата на гласност, недостатъчните доказателства за неговата вина (единствено, че имал някакви особени становища и теоретични обвинения срещу Бога) биха се оказали „бомба със закъснител”. Рано или късно би се появило ново недоразумение и недоволство от Божието управление. Когато не е станало очевидно колко скверен е грехът, не би станало достатъчно ясно колко свята е Божията правда. За да предотврати нова поява на греха, Бог му е дал за известно време място „под слънцето”. За да го убие завинаги и за да бъде ясно защо и „кого” убива, Бог е разрешил на греха да живее и да расте, докато падне маската му и целият Всемир види отблъскващото му лице.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян