ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ

Развитието на рака преминава през три стадия: начало, промоция и прогресиране. Ако използваме една груба аналогия, можем да сравним раковия процес с отглеждането на една морава. Началото е, когато засяваш семената в земята, промоцията е, когато тревата започва да расте и прогресирането, когато тревата излезе напълно от контрол и завземе пътеките, градинските кътове и тротоара. Какъв е процесът, който успешно „засява” семената на тревата в почвата, т. е. създава клетки, предразположени към рак? Това правят химикали, наречени канцерогени. Тези химикали най-често са странични продукти от промишлени производства, въпреки че малки количества могат да се произвеждат и в природата, какъвто е случаят с афлатоксина. Канцерогените причиняват генетична трансформация или мутация в нормалните клетки и те се превръщат в предразположени към рак клетки. Мутацията представлява трайна промяна на гените на клетката с увреждане на нейната ДНК. След като влязат в нашите клетки (Стъпка 1), повечето канцерогени не инициират сами по себе си раковия процес. Те трябва първо да се превърнат в по-реактивни продукти (Стъпки 2 и 3), което става с помощта на изключително важни ензими. Тези канцерогенни продукти се свързват здраво с клетъчната ДНК, при което се образуват комплекси канцероген-ДНК или адукти (Стъпка 4). Ако не настъпи възстановяване или не бъдат отстранени, адуктите „канцероген-ДНК” имат потенциал да предизвикат хаос в генетичното функциониране на клетката. Но природата е мъдра.( Аз бих казала Бог е мъдър) Тези адукти могат да бъдат поправени и повечето от тях, твърде бързо (Стъпка 5). Ако обаче се запазят и клетката започне да се дели, за да образува нови „дъщерни” клетки, настъпва генетично увреждане и този нов генетичен дефект (или мутация) се предава по-нататък на всички нови клетки (Стъпка 6) Целият начален стадий  може да протече за много кратко време, дори минути. Това е времето, необходимо за приемането на канцерогена, абсорбирането му в кръвта, транспортирането му до клетките и превръщането му в активен продукт, който се свързва с клетъчната ДНК и след това се предава на дъщерните клетки. Процесът завършва с образуването на тези нови клетки. Дъщерните клетки и цялото тяхно поколение остават завинаги генетично увредени с потенциал за превръщане в ракови. Процесът на завършване на началната фаза с изключение на някои редки случаи се счита за необратим. В тази точка, по аналогия с нашата морава, семената на тревата са засети и готови да поникнат. Началото е сложено. Вторият стадий на развитие се нарича промоция. Подобно на семената, които са готови да покълнат и стръкчетата им да образуват зелена морава, нашите новообразувани предразположени към рак клетки, са готови да пораснат и да започнат да се размножават, докато се превърнат във видимо откриваем рак. Този стадий продължава много по-дълго от началния. При хората той може да продължи с години, през които новообразуваното струпване от клетки расте и става все по-голямо, докато се превърне в клинично разпознаваем тумор. Но точно както семената в почвата, началните ракови клетки няма да нараснат и да започнат да се делят, докато не се появят необходимите за това условия. Семената имат необходимост от достатъчно вода, слънчева светлина и други нутриенти, докато се превърнат в цяла морава. Ако някой от тези фактори липсва или им бъде отнет, семената няма да покълнат. Ако някой от тези фактори липсва или бъде отнет след започването на растежа, младите стръкчета ще задремят в очакване на доставка на липсващите фактори. Това е една от най-важните черти на промоцията. Промоцията е обратима. Но дали ще се осъществи или не обратно развитие, зависи от наличието на необходимите условия за ранен раков растеж. Ето тук придобиват голяма важност някои диетични фактори. Тези диетични фактори, които подхранват раковия растеж, се наричат промотъри. Други диетични фактори, които забавят раковия растеж, се наричат антипромотъри. Ракът избуява, когато има повече промотори, отколкото антипромотъри, а когато преобладават антипромотърите, раковият растеж се забавя и спира. Това е процес от типа „засили/намали”. Но възможностите на тази обратимост не трябва да бъде преувеличавани. Третият стадий, прогресирането, започва, когато растежът на едно струпване от ракови клетки прогресира, докато се достигне до окончателно увреждане. Това е подобно на цялостното обрастване с трева на пътеките, градината и тротоара. По същия начин развиващият се раков тумор може да се разпространи от първоначалното си място в тялото и да навлезе в съседни или по-далечни тъкани. Когато ракът придобие тези смъртоносни свойства, той се счита за злокачествен. Когато ракът излезе от първоначалния си „дом” и започне да се скита, казваме, че той метастазира.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл