ЗАЩО Е НУЖНО ДА БЛАГОДАРИМ

– Мамо, защо е нужно да благодарим?

– Даровете – които получаваме, било то материални, духовни или други – са като вдишване, синко. А благодарността – като издишване. Не издишаш ли, спираш следващото вдишване.

– Виж, мамо! Но аз мога да направя няколко вдишвания едно след друго, без да издишвам!

– И виж колко по-дълго издишване ще последва!