ЗАЩО ЗЕЛЕНОЛИСТНИ

В  проучване, продължило 10 години и включило повече от 72 000 медицински сестри, учените стигна­ли до заключението, че сестрите, които приемали най-големи количества витамин К, намалявали с една трета вероятността да получат фрактури на таза, отколкото колежките им, които приемали по-малко. В това проучва­не се установило, че витаминът е дори още по-ефективен за превенция на фрактурите, отколкото синтетичния естроген. Учените установяват, че той  намалява количествата на хормона интерлевкин-6 (IL-6),  биохимичен  преносител,  който  повишава  възпали­телните  процеси  в  цялото  тяло. За IL-6  се  предполага,  че  спомага  за дегенеративни заболявания като артрит, болести на сърцето, болести на кръвоносните съдове и болест на Алцхаймер. Днес учените смятат, че чрез понижаването на IL-6  витамин К вероятно играе важна роля за туширането на много болести, които опустошават западния свят.  Освен тези  открития, учените  отбелязват,  че пациенти  с  болест на Алцхаймер често имат ниски нива на витамин К. Не само че регулира калция в на­шите кости и артерии, но той регулира това важно хранително вещество и в нашия мозък, чрез което  играе важна роля за оптималната мозъчна функция и способност да функционира възможно най-добре. Този  витамин  (мастноразтворим витамин)  не  се  складира в  тялото. В миналото се е смятало, че повечето хора имат достатъчни количества в телата си. Актуалните проучвания разкриват, че повечето хора, особено възрастните, не получават достатъчно от него. Препоръчителната днев­на доза за витамин К, въз основа на телесното тегло,  е грубо 85  микрограма за мъжете и 65 микрограма за жените. За оптимална функция на мозъка е  вероятно тялото  да  изисква далеч повече,  отколкото  средната дневна норма.Тази  доза  може  лесно  да  се  постигне,  като  се  приема  изобилно  ко­личество зелени листни зеленчуци.  Къдравото зеле е особено  богато на това хранително вещество, но то може да се открие и в други плодове и зеленчуци.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“