ЗАЩО ОТИВАМ НА ЦЪРКВА ДОРИ И КОГАТО ВРЕМЕТО Е ЛОШО?

  1. Защото Христос е обещал да присъства в събранието, не­зависимо дали денят е студен или дъждовен.
  2. Защото не мога да си представя, че поради лошо време проповедникът ще си остане вкъщи.
  3. Защото във време, когато други ще бъдат възпрепятствани да отидат на богослужение, моето присъствие става още по-не­обходимо.
  4. Защото примерът ми ще окаже влияние върху останалите и в двата случая – и ако отида, и ако не отида на църква.
  5. Защото християнският живот не зависи от термометъра, нито от барометъра, и защото отношението ми към Божието Слово е мерило за любовта ми към Бога.
  6. Защото ако някой не ходи на общение под предлог, че е студено, горещо или дъждовно, той няма да е редовен и при хубаво време.
  7. Защото, може би Бог по Своята воля е предвидил специал­но благословение за събранието през този ден, когато времето е лошо.
  8. Защото не зная с колко още такива възможности за об­щение ще разполагам по време на предстоящия ми живот на земята.

Неизвестен автор