“ЗАЩО ПРАВИШ ТОВА?”

На улицата в един индийски град лежал човек изоставен от всички. Той бил болен, напълно немощен и цялото му тяло било в рани, в които имало червеи. Никой не се доближавал до него, защото миришел ужасно. Но една жена го видяла, отишла при него и започнала да почиства раните му. Мъжът учуден я попитал: “Защо правиш това?” Тя му отговорила: “Защото те обичам!”

Жената била Майка Тереза, а това, което направила, се нарича любов.

  Любовта е най-необяснимото и тайнствено нещо. 

I Коринтяни 13:2

„…ако любов нямам, нищо не съм.“