ЗАЩО СЕ СЪБИРАМЕ ЗА МОЛИТВА ?

 

  1. От много далечно време, повече от когато да помни кой и да е от човеците, е ставало събиране за молитва. И днес вярващи хора по всяко място на земята непринудено се срещат в молитвените богослужения, за да се съединят в молитва. Това са най-почтените събрания, където вее най-приятния дух за хората. Винаги е имало свещеници, които с най-искрени и топли като сърцето думи са говорили на вярващите и са ги призовавали да коленичат и да се молят.
  2. В молитвените богослужения хората са се чувствали като братя и сестри и на този свещен олтар религиозните хора са давали израз на своята любов към Бога и упованието си към Всевишния. Колко щастливи са били човеците при молитвените богослужения могат да кажат всички, които са участвали в тях, а непрекъснатото им протичане седмица след седмица говори, че те са по-ценни от всичко друго в човешкия живот.
  3. Много от нещата, които е изработил човешкият ум, са омръзвали на хората, те са се отегчавали и са ги изоставяли, но молитвените часове винаги са оросявали и ободрявали живота на човеците и те не могат да живеят без да прибягнат до молитвеното богослужение. Те са най-естественият и постоянен спътник на всички човешки създания, защото свързват човека със Създателя му. Най-ценните и най-хубави слова, потребни за човешкия живот, са били изговаряни при молитвените богослужения. Тук се е изговаряло колко много се нуждаем ние да уповаваме на Господа и колко безкрайно по-много той ни обича и иска да общува с нас в молитвения час.