ЗАЩО ФИБРИ

През 1990 г. група изследователи направиха обзор върху шестдесет различни проучвания, посветени на фибрите и рака на колона. Те установиха, че повечето проучвания подкрепят идеята за предпазното действие на фибрите по отношение на рака на колона. Комбинирайки резултатите от проучванията, те са дошли до заключението, че рискът от рак на колона при хората, които консумират най-много фибри е с 43 % по-нисък от тези, които консумират най-малко фибри. Две години по-късно, през 1992 г., друга група изследователи направи преглед на тринадесет проучвания, сравняващи хора със и хора без колоректален рак (контролирано проучване). Те установиха, че рискът от колоректален рак при хората с най-голяма консумация на фибри е с 47 % по[1]нисък от риска при тези с най-малка консумация. Тяхното заключение е, че една трета от случаите на колоректален рак в Съединените щати могат да се предотвратят, ако американците добавят към храната си всеки ден по тринадесет  грама диетични фибри (но фибри, намиращи се в храни, а не в хранителни добавки). Запомнете, че тринадесет грама фибри има в една чаена чаша от което и да е бобово растение.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл