ЗАЩО ХОДИШ НА ЦЪРКВА?

Една вярваща жена посещавала редовно всички богослуже­ния в църквата. Нейна съседка била озадачена от тази последо­вателност и я запитала:

  • Защо постоянно тичаш във вашата църква? Пари ли ви да­ват там? Хляб ли ви дават или може би други хранителни про­дукти?

Жената се усмихнала и отговорила:

  • Не, аз само си взимам сол за живота.