ЗАЩО?

„На улицата видях малко момиченце измръзнало и треперещо в тясна рокля, с малка надежда за обикновено ястие. Ядосах се и казах на Бог: “Защо позволи това? Защо не направи нещо по въпроса?” За известно време Бог не каза нищо. Тази нощ той отговори съвсем ненадейно: “Аз със сигурност направих нещо. Направих теб. “