ЗА БОЖИЯ СЛАВА

“Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и пази истината.” Пс. 37:3

Колко много немарлива работа се върши, колко много неща се изоставят на произвола на съдбата или недовършени, само заради желанието да се започне нещо по-голямо и престижно. Работата, свързана със служенето на Бога, се претупва, защото се поема в такъв голям обем, че не може да се свърши както трябва. Каквото и да вършим, то трябва да носи печата на Съдията на цялата земя. Така малките длъжности, свързани със службата на Бога добиват голяма важност, защото са посветени в служба на Христа.