ЗА ВСИЧКИ Е!

 

Те ни заливат отвсякъде. Громолят от телевизори и радиоапарати, надничат от вестници, досаждат ни по улици, в градския транспорт. Сещате се, че става дума за рекламите.

Трябва да внимаваме, когато ги четем. Интересното не е това, което пише с огромните букви, а другото, което е някъде из ъглите, почти незабележимо, с най-дребния шрифт. Ако му обърнем внимание, ще разберем, че предложението не е чак толкова хубаво и че не е за всеки, а за ония, които отговарят на условията.

Какво е Христовото възнесение? Не е ли нещо като тия реклами, които с едри букви дават щедри обещания, а с дребни си ги вземат? Да, Христос възкръсна и се възнесе, но това важи ли и за нас? Или е само за Него, Избрания, Божия Син?

Тук няма дребни букви. Обещанието не изключва никого. То се отнася както за Него, Първия плод от починалите, така и за най-сетния бедняк, свършил земния си път и застанал с вяра в Спасителя пред вратата на вечността.

Ясно е, че говорим за нещо, което е както много велико и примамливо, така и много тайнствено и необяснимо по естествен начин. Говорим за едно обещание на Бога, което може да бъде изпълнено само от Неговата неограничена сила и власт.

Хората се плашат от мащабите на тази идея и това ги кара да се откажат от надеждата, която тя дава.

Но Христос не възкръсна и не се възнесе, за да показва какво може, а за да очертае пътя, по който ще минат и Негови¬те последователи. Милионите изкупени чрез Неговата кръв.

 

„Чакай Господа и лази Неговия път, и Той ще те издигне, за да наследиш земята.“

Псалом 37:34 

ТОВА, КОЕТО ИМАМЕ В ХРИСТА, Е МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ.