ЗА ДА ИМАШ ДУШЕВЕН МИР

Убеждението, че Бог е готов да помогне, да закриля и да благославя тези, които Го търсят, е първата стъпка към възползване от духовността. Това убеждение поражда връзка, вдъхновяваща вътрешния мир. То е същото чувство, както това на малкото момче, вървящо по каменистия път и държащо баща си за ръка; то не се страхува, защото изпитва увереност от силната ръка. По същия начин по пътя на живота човекът, който се доверява на Бога, знае, че има най-различни рискове, но вярата в Създателя му позволява да гледа към бъдещето с душевен мир, защото е сигурен, че Небесният му Баща ще го пази.

Конкретна духовна помощ е на разположение чрез молитва към Бога, като разговор с приятел, с когото споделяме притесненията си; и четене на Библията с нейните истории и вести, донасящи вътрешен мир. Изберете няколко кратки текста и ги запомнете наизуст, за да си ги спомняте във време на криза. И последно, опитайте да общувате с хора, споделящи същите разбирания. Това общуване може да послужи като мост на подкрепа, за да подобри доверието ви в Бога.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“