ЗА ДЕЦАТА, НАСИЛИЕТО, ПРЕСТЪПНОСТТА И СЕМЕЙСТВОТО

 Човешкото развитие се основава на привързаността, изградена през първата година от живота. На 9-месечна възраст бебето е развило конкретна привързаност към един или повече грижещи се за него. Според Гарбарино по-голямата част от малолетните престъпници имат проблем с изграждането ѝ. Изследванията показват, че бебетата с изградена привързаност е по-вероятно да станат способни и добре приспособени деца.

 Във всеки етап от живота на детето родителското посвещение е особено важно. Дори и след ранните “години на привързаност”, през юношеството и младостта децата имат нужда от родителите, за да им помагат да преминат през хилядите промени, които ще оформят характера им и ще установят ценностите им. Ако родителите не прекарват време с децата си, техните ценности ще се оформят главно от връстниците им и популярната култура.

 Повечето експерти са съгласни, че предимството на дома с двама родители може да се изрази с една дума – време. Количеството на разговорите и нивото на взаимодействие между родители и деца е жизнено важно за развитието на детето. Колкото повече време прекарват заедно, толкова по-голямо влияние има родителят при оформянето на детските ценности и поведение.

Изследователи от Колумбийския университет и болничния център Св. Люк/Рузвелт в Ню Йорк посочват разпадането на семейния живот за основна причина за проявите на насилие от малолетни. Те казват, че семейството е важно, защото то „задържа юношите в границите на обществените ценности”. Промяната в семейната структура – увеличаването на семействата с един родител и разпадането на „разширеното семейство” (родители, деца, баба и дядо, лели и чичовци, роднини) оставя по-малко време, търпение, последователност и гъвкавост при отглеждането на децата.

 Данните ясно показват, че децата в домове, където присъстват и двамата биологически родители, по-рядко имат проблемно поведение и криминална активност. Мнозинството от малолетните престъпници идват от разрушени домове, обикновено с един родител – майката.

 Малтретирането на деца, което по-рано се смяташе за проблем на бедните и подтиснатите, се наблюдава във всяка част от обществото и е може би водещата причина за детска смъртност в Америка.

 Проучванията показват, че в повечето случаи стабилността на семейството може да победи отрицателните влияния, които иначе могат да доведат до насилническо поведение на детето.