ЗА ДОБРО

 

Немско семейство се установило в една колония от заселници по време на освободителната война в Северна Америка. Те имали дете на шест години, а в техния дом живеел и индианец, на който имали пълно доверие. Той им служил вярно в продължение на дълги години и се грижел за сина им, когато отсъствали.

Един ден, без да каже нито дума, индианецът грабнал детето и побягнал към гората. Озадачени и уплашени родителите го последвали бързо. Той продължил да бяга към хълма и в един момент спрял, изчакал ги и им предал детето. Обърканите родители били готови да засилят индианеца с упреци, но застинали в безмълвие, когато им посочил с ръка в далечината и те видели къщата си обгърната в пламъци. Тогава слугата казал:

– Ако бях ви казал, че индианците са планирали нападение над колонията, нямаше да ми повярвате и сега вероятно щяхте да сте мъртви. За да ви избавя, аз избрах този вариант на действие. Знаех, че ако взема това, което ви е най-скъпо, детето, вие ще ме последвате.

Много пъти Бог действа по подобен начин спрямо нас. Когато сме нечувствителни към Неговите предупреждения, когато не разпознаваме надвисналата опасност, когато се увличаме в погрешни пътища, Той може и да ни отнеме нещо скъпо. Целта е да направи сърцата ни по-чувствителни към Своето Слово и да ни избави от гибел.