ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ ВСЕКИ ДЕН?

Трябва да гледаме на всеки дълг, макар и скромен, като на свещен, защото е част от службата за Бога. Нашата всекидневна молитва трябва да бъде: “Господи, помогни ми да направя най-доброто, на което съм способен! Научи ме как да върша най-добре работата! Дай ми енергия и бодрост! Помогни ми да внеса в служението си любящото служение на Спасителя.