ЗА НАШЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Нарушаването на Закона за любовта не само вреди на нашите разум и съвест, но и започва да ни осъжда за вършенето на грях. Изпитваме силно самообвинение когато страхът, безпокой ството и несигурността ни карат да загубим способността да мислим ясно. Но вместо да разпознаем проблема у себе си, ние погрешно преценяваме Бога и се опитваме да се скрием от Него. Вместо да осъзнаем, че сме болни и умираме, много от нас вярват, че Бог иска да ни накаже. Подобно погрешно разбиране за нашия Небесен Баща ни кара да затворим умовете си за любовта, която произтича от Него. Без Божията намеса нашето състояние е фатално. Ето защо Бог изпраща Сина Си, за да възстанови доверието, да премахне страха и съмнението от нашия ум, за да можем свободно да си сътрудничим с Него за нашето изцеление.

,,Може ли да е толкова лесно“  Д-р Тимъти Дженингс