ЗА ОМРАЗАТА И ГРАБВАНЕТО

Вярващ човек от една църква допуснал да бъде завладян от негативно отношение към двама братя от същата църква. Бавно, но сигурно това отношение прераснало в омраза, и то до такава степен, че се дразнел от всичко, което те вършели и използвал всички поводи, за да ги злослови.

Веднъж този човек сънувал сън. Завели го на една поляна и срещу себе си той видял същите тези двама братя, които нена­виждал. След това му подали пистолет, за да ги убие. Но когато взел пистолета и го насочил напред, двамата братя изчезнали. Тогава от небето се чул глас:

– Всички спасени са грабнати!

Човекът се изпълнил с ужас, защото разбрал в какво трагич­но състояние се е оказал. Събудил се от своя кошмар, изпълнен с душевни терзания и угризения на съвестта. Разбрал Божието предупреждение и побързал да се покае и примири с братята си.