ЗА ОСТЕОПОПОЗАТА – ТРЕТА ЧАСТ

Практически съвети за повишаване на ендогенната продукция на мелатонин

Имайки предвид научните доказателства за участие на епифизния хормон в регулацията и поддържането на костната структура в организма, вероятно е уместно да се посочат пътищата за съхраняване и повишаване на продукцията на собствения мелатонин. Необходимо е да се съблюдава следното:

Да се осигури ежедневен престой на слънце (при невъзможност, да се създаде оптимален режим на изкуствено дневно осветление).

Не се препоръчва въздействие на светлина и работа с компютри след полунощ.

По възможност да се избягва нощният труд.

Да се осигури максимално добро затъмняване на помещението, в което се спи.

Да се избягват продължителни трансмеридианни полети.

Да се ограничи употребата на алкохол и цигари.

По възможност да се изключи продължителният прием на лекарства, понижаващи плазмената концентрация на мелатонин (особено β-блокери, нестероидни противовъзпалителни средства и др.).

В хранителния рацион да се включат продукти, богати на калций, магнезий, антиоксиданти, достатъчно витамини; белтъчни храни с високо съдържание на триптофан (изходна аминокиселина за синтез на мелатонин); храни, съдържащи хормона (ориз, овес, царевица, домати, банани); някои билки (жълт кантарион). Най-добре е храните, съдържащи мелатонин да се консумират вечер, за да се поддържа по естествен път по-високо плазмено ниво на хормона през нощта[4].

доц. д-р Ирина Пашалиева, дм

Катедра по физиология и патофизиология, МУ-Варна

MEDINFO – Медичинско списание за лекарите в България брой 11 2019 год.