ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ВРЕМЕТО

  • Главната цел на всички изобретения е да се пести времето на човека.
  • Да, но така е било само до изобретяването на телевизора.

Апостол Павел предупреждава: „Изкупвайте благовремието,защото дните са лоши“.

(Ефесяни 5:16)