ЗА ПРАВИЛНА ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ

Господ е говорил със собствения Си глас в Своето свещено слово. Тези благословени страници са изпълнени с наставления и живот. Те са в хармония с истината и са съвършено правило за живот. Дадени са наставления, положени са принципи, които са приложими за всички обстоятелства в живота, макар че някои особени случаи може да не са споменати. Не е оставено нищо неразкрито, което е важно за една цялостна и пълна система на вяра и за правилна линия на поведение. Всяко задължение, което Бог изисква от нас, е изяснено добре. И ако някой не успее да получи вечния живот, това ще бъде, защото е бил самоуверен, самонадеян, изпълнен със суетни идеи и не е разчитал единствено на заслугите на Христовата кръв за спасението си. Никой не може да заблуди и да отклони от правия път онези, които смирено и искрено вземат Библията за водач, правейки я свой съветник.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2