ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 

“Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.” Матей 25:45

Всяко пренебрежително отношение от страна на тези, които се смятат за Христови последователи, всеки отказ да облекчат нуждите на свой брат или сестра, носещи бремето на бедността и потисничеството, се записва в небесните книги като дело, сторено на Христос. Какъв ден на разплата Господ ще има с много, много хора, които споделят думите Му с другите, но не проявяват съчувствие и уважение към свой брат във вярата, който няма този късмет и успех в живота като тях.