ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИТЕ КНИГИ, БИБЛИЯТА НЕ ЗАБРАВЯ

Знае се, от статистиките, че само 5 % от издадените книги надживяват седмата си година. Грамадното болшинство бързо се забравя. Премахват се от книжарници и библиотеки, защото никой не ги чете. Но Библията остава вечно нова, вечно свежа, вечно необходима, вечно незабравена, вечно търсена, винаги четена. Какъв контраст, сравнена с всички други книги! Спрете се над която с да е книга, издадена преди Балканската война. Имате увяхнали страници, наивни усмивка. Няма свежест. Интересна е като историчски документ. Животът далеч я е надминал. Но Библията? Каква чудесна енергия! Хилядолетия са минали над нея. Но цветът й неуморно пръска божествен аромат. И милиони свива разкошни венци от вечните й цветове. Пътят на Светото писание е непрекъснато изкачване. То не завършва с погребален ковчег, а с победа.