ЗА ТРАЙНА ПЕЧАЛБА

Уилям Кели бил изключително надарен и интелигентен чо­век, но той посветил своите способности в служба на обикно­вените християни. Веднъж един човек с високо обществено по­ложение му казал:

  • Ако почнете работа при нас, ще можете да спечелите много пари.

Кели отговорил:

  • Аз и сега печеля много, много повече, отколкото можете да си представите. Но въпросът е: „В кой свят е печалбата ми?“