ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНИ СИЛИ

Когато стихне всеки друг глас и мълчаливо зачакаме Него, мълчанието на душата позволява да доловим Божия глас. Той ни нарежда: “Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог!” (Пс. 46:10) Това е най-действената подготовка за всяка работа за Бога. Онзи, който успява по този начин да умножава силите си сред забързаната тълпа и да намалява напрежението от усилената работа, ще бъде обграден от светлина и спокойствие. Ще се увеличават както физическите, така и духовните му сили. Ще излъчва Божествена сила, проникваща в сърцата на хората.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“