ЗВУК И СВЕТЛИНА

Фаровете, които се построяват на опасни места по крайбре­жието, имат за цел да предупреждават плавателните съдове за опасността, криеща се в близките скали. Тези приспособления, познати още от древността, имат две основни функции за въз­действие – звукова и светлинна. Чрез камбана или сирена те из­пращат сигнали към корабите във време, когато има гъста мъг­ла. В тези случаи те са като проповедник, който предупреждава за реалната опасност пътуващите в житейското море.

А светлината на фара, който не издава звуци, но винаги свети и указва пътя на плаващите в морето, е добра илюстрация за живота на вярващия, който трябва да бъде неизменно свидетел­ство за Пътя, Истината и Живота.

Христос казва: „Вие сте светлината на света“ (Мат. 5:14).