ЗДРАВЕ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО

Възпитавайте, образовайте душата на бодро настроение, на благодарност и изразяване на благодарност и признателност към Бога за голямата любов, с която ни е възлюбил . . . . Доброто настроение на християнина е самата красота на светостта. Докато печалта и притеснението не могат да излекуват нито едно единствено зло, могат да нанесат голяма вреда; но бодростта и надеждата, докато осветяват пътя на другите, “са живот на онези, които ги намират, и здраве на цялата им плът.” Бог обича благодарното сърце, което се доверява безрезервно на Неговите думи на обещание, като събира утеха, надежда и мир от тях; и Той ще ни открие още по-големи дълбочини на Своята любов.

Битката за твоя ум (biblebg.com)